Category Archives: woocommerce

Prepojenie woocommerce a superfaktúry

Prepojenie woocommerce a superfaktúry

Prepojenie woocommerce a superfaktúry je užitočné riešenie, ktoré zautomatizuje celý proces fakturácie podľa platných zákonov SR. Pripravil som si preto komplexný návod, kde si prejdeme všetky nastavenia pluginu na strane internetového obchodu a tiež nastavenia v účte superfaktúry. Dôležité je spomenúť fakt, aby samotné prepojenie woocommerce a superfaktúry fungovalo, tak je potrebné mať Prémiový účet […]